MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
Yönetim

Sahibi
Geleneksel Yayıncılık Eğt. San. Tic. Ltd. Şti adına Prof. Dr. M. Öcal Oğuz – gelenekselyy@gmail.com

Kurucular
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ
Prof. Dr. Türker EROĞLU  
Necdet İLHAN

 
Baş Editör
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ocal.oguz@hbv.edu.tr)


Baş Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Tuna YILDIZ (tuna.yildiz@hbv.edu.tr)
 
Editör Yardımcıları
Doç. Dr. Selcan GÜRÇAYIR TEKE (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, sgurcayir@hbv.edu.tr-Yayın İnceleme)
Doç. Dr. Haydar YALÇIN (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, haydar.yalcin@ikc.edu.tr-Bilgi ve Belge Yönetimi) Arş. Gör. Kadirhan ÖZDEMİR (kadirhan.ozdemir@hbv.edu.tr-Yayın Takip)

Yabancı Dil Danışmanı
Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üniversitesi, mekici@yahoo.com-İngilizce)
Prof. Dr. Kubilay AKTULUM (Hacettepe Üniversitesi, aktulumk@yahoo.com-Fransızca)
Doç. Dr. Günil Özlem AYAYDIN CEBE (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, gunilcb@gmail.com-İngilizce)

Yazı İşleri Müdürü
Ahmet Erman ARAL (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, erman34@gmail.com)

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Kubilay AKTULUM (aktulumk@yahoo.com)
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU (ekrem.arikoglu@hbv.edu.tr)
Prof. Dr. Halit ÇAL (halit.cal@hbv.edu.tr)
Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL (hulya.kasapoglu@hbv.edu.tr)
Prof. Dr. Nurettin DEMİR (demir@hacettepe.edu.tr)
Prof. İsmet DOĞAN (idogan@gazi.edu.tr)
Prof. Dr. Hamiye DURAN (hamiye@gazi.edu.tr)
Prof. Dr. Tuba Işınsu İSEN DURMUŞ (tidurmus@etu.edu.tr)
Prof. Dr. R. Gülin ÖĞÜT EKER (eker@hacettepe.edu.tr)
Prof. Dr. Pervin ERGUN (pervin.ergun@hbv.edu.tr)
Prof. Dr. Ruhi ERSOY (ruhi.ersoy@hbv.edu.tr)
Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU (orhan.kurtoglu@hbv.edu.tr)
Prof. Dr. Muhtar KUTLU (mkutlu@ankara.edu.tr)
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT (nazim.polat@hbv.edu.tr)
Prof. Dr. Fırat PURTAŞ (firat.purtas@hbv.edu.tr)
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ (mgoz@gazi.edu.tr)
Prof. Dr. Hale ŞIVGIN (hale.sivgin@hbv.edu.tr)
Prof. Dr. Nezir TEMUR (ntemur@gazi.edu.tr)
Prof. Dr. Ali YAKICI (yakici@gazi.edu.tr)
Prof. Dr. Naciye YILDIZ (naciye.yildiz@hbv.edu.tr)
Doç. Dr. Ezgi METİN BASAT (ezgimetinbasat@gmail.com)
Doç. Dr. Melike KAPLAN (mkaplan@ankara.edu.tr)
Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL (evrim.ozunel@hbv.edu.tr)
Doç. Dr. Dilek TÜRKYILMAZ (dilek.turkyilmaz@hbv.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erman ARAL (ahmet.aral@hbv.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Bahar AKARPINAR (rbahar@hacettepe.edu.tr)
Yrd. Doç. Dr. Himmet BİRAY (1958-1995)
Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇAKIR (eminecakir.thb@gmail.com)
Dr. Öğr. Üyesi Pınar KASAPOĞLU AKYOL (pkasapoglu@ankara.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Safiye BAKİ NALCIOĞLU (zeynep.nalcioglu@hbv.edu.tr)
Öğr. Gör. Dr. Tuba SALTIK ÖZKAN (tuba.ozkan@hbv.edu.tr)
Dr. Yerke ÖZER (yerkeozer@gmail.com)
Dr. Gözde TEKİN (gözde.tekin@hbv.edu.tr)


Düzelti
Burakhan KABAÇAM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Gözde TEKİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Kadirhan ÖZDEMİR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Zeynep Safiye BAKİ NALCIOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Sorumlu Müdür
Utku YAĞLIDERELİ