MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
Ücretli Hakemlik Uygulaması

Millî Folklor dergisinin 30 yılı ve 120 sayıyı aşan yayın sürekliliği ve bilimsel açıdan güvenilirliği, dizinlendiği diğer 10 alan indeksinin yanında 2007 yılından itibaren WOS kapsamındaki AHCI indeksine alınması, TÜBİTAK/ULAKBİM TR DİZİN’de dizinlenmesi ve akademik alanda gerek Türk üniversitelerinin görünürlüğüne katkı sağlaması gerekse Türkiye kaynaklı uluslararası yazıların çoğaltılmasına yönelik tedbirlere istinaden yayımladığı yazıların TÜBİTAK/ULAKBİM ve ilgili üniversiteler tarafından maddi ödüllerle de desteklenmesi gibi nedenler, dergimize olan talebi son yıllarda bir hayli artırmıştır. Bu taleplere olumlu cevap verebilmek için her sayıda daha fazla makale yayımlamamız nedeniyle derginin genişleyen hacmi maliyeti artırmış, buna karşılık e-millifolklor’da bütün yazıların ücretsiz erişime açılması derginin zaten sınırlı olan gelir kaynaklarını iyice daraltmıştır. Bütün bu gerekçeler sonucu dergiye gelen ve hakemler tarafından raporlandırılması gereken yazıların çokluğuna karşılık hakemlerimizin sayıca azlığını, iş yoğunluğunu ve yeni hakem bulma zorluğunu dikkate alan Millî Folklor Genel Kurulu, 2010 yılında gerçekleşen Yuvarlak Masa Toplantısında bütün hakemliklerin ücretli yapılmasına karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda yazılar, ilk olarak editörlük ofisi tarafından biçim uygunluğu açısından değerlendirilir; yazılardan yayın ilkelerine uymayanlar için düzeltme talep edilir. Bu süreci geçen makaleler, yazarları gizlenmiş olarak 27 bilim insanından oluşan Yayın Kurulu tarafından incelenir. İnceleme sonucunda hakeme gönderilmesi uygun bulunan yazılar için KDV dâhil 400 TL Hakemlik Ücreti talep edilir. Ücretin yatırılmasından itibaren başlatılan süreçte yazılar öncelikli olarak iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda üçüncü hakemden görüş istenir. Gönderilen yazılardan alınan 400 TL Hakemlik Ücreti şu şekilde değerlendirilir:
1) 72 TL Maliye’ye vergi olarak ödenir.
2) Her Hakeme KDV dâhil 100’er TL Hakemlik Ücreti ödenir.
Buna göre, iki hakeme gönderilen yazılarda KDV ve vergi dâhil toplam harcama=272 TL, Üç hakeme gönderilen yazılarda KDV ve vergi dâhil toplam harcama=372 TL’dir. Sürecin sonunda hakemler tarafından reddedilen yazılar için yazarlarına şu şekilde geri ödeme yapılır: 
İki hakem tarafından yapılan inceleme sonucunda reddedilme durumunda 400-272=128 TL, 
Üç hakem tarafından yapılan inceleme sonucunda reddedilme durumunda 400-372=28 TL 
yazarın banka hesabına havale edilmek suretiyle iade edilir.  Para iadesi ile birlikte yazarların e-posta adreslerine hakem raporları gönderilir. İki hakemin olumlu görüşüyle yayımlanan yazılardan dergiye 128 TL, üç hakemin incelemesi sonucu yayımlanan yazılardan 28 TL gelir elde edilir. “Öz”lü yazılardan elde edilen bu gelir, aynı zamanda e-millifolklor olarak yayımlandığı için basılı nüshadan yeteri kadar gelir elde edemeyen ve başka bir kurum veya kuruluş tarafından hiçbir ad altında desteklenmeyen dergimizin basım, dağıtım giderleri ile öğrencilere ve yabancı yazarlara ait yazıların hakemlik masrafları ve diğer vergi ve benzeri giderlerde kullanılır. Dergimiz, hakemlere gönderilmeyen ve basılmayan hiçbir yazıdan gelir elde etmemekte ve yazarından hiçbir ad altında ilave para talep etmemektedir.
Ayrıca, dergimizde yayımlanan fakat “öz”lü yazı niteliğinde olmayan tanıtma, haber, çeviri gibi TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından para ödülü ile desteklenmeyen yazılardan, buna bağlı olarak TÜBİTAK/ULAKBİM teşvik ödülü kapsamı dışında kalan yabancı yazarlardan ve TÜBİTAK/ULAKBİM’den para ödülü alsalar da herhangi bir işte çalışmayan her seviyedeki öğrencilere (lisans, yüksek lisans veya doktora) ait özlü yazılardan Hakemlik Ücreti alınmaz.