MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
Hakkımızda

Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 1989 yılında yayın hayatına başlamıştır. Halk Bilimi, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat ve kültür araştırmaları alanındaki çalışmalara ve Halk Bilimi kuram ve yaklaşımlarıyla etkileşimli disiplinlerarası çalışmalara yer veren Millî Folklor dergisi 1998 yılından itibaren kimi ulusal/uluslararası indeksler ve veritabanları tarafından taranmaktadır. A&HCI, CSA, EBSCO, GJS, IBSS, MLA, SCOPUS, SJR, TA, UPD ve TÜBİTAK/ULABİM/TR DİZİN tarafından kaydedilen Millî Folklor araştırma, derleme, inceleme, çeviri ve tanıtma içerikli bilimsel metni hem basılı hem de elektronik ortamda okuru ile paylaşan uluslararası hakemli bir dergidir.