MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
49. Sayı