MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
48. Sayı