MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
110. Sayı
Çeviriler