MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
Yönetim

Sahibi
Geleneksel Yayıncılık gelenekselyy@gmail.com

Kurucular
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ
Necdet İLHAN
Doç. Dr. Türker EROĞLU 
 
Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ ocaloguz@gazi.edu.tr
 
Yayın Yönetmen Yardımcıları
Dr. Selcan GÜRÇAYIR TEKE sgurcayir@gazi.edu.tr (Yayın İnceleme)
Tuna YILDIZ tunayildiz84@gmail.com (Yayın Takip)
Yrd. Doç. Dr. Haydar YALÇIN hyalcin@hacettepe.edu.tr (Bilgi ve Belge Yönetimi)

Yabancı Dil Danışmanı
Prof. Dr. Metin EKİCİ mekici@yahoo.com (İngilizce)
Prof. Dr. Kubilay AKTULUM aktulumk@yahoo.com (Fransızca)
Yrd. Doç. Dr. Günil Özlem AYAYDIN CEBE gunilcb@gmail.com (İngilizce)

Yazı İşleri Müdürü
Dr. Tuba SALTIK ÖZKAN tubasaltik@gazi.edu.tr

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Kubilay AKTULUM aktulumk@yahoo.com
Prof. Dr. Halit ÇAL halitcal@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Muhtar KUTLU mkutlu@humanity.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR nozdemir@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ mgoz@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Ali YAKICI yakici@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Naciye YILDIZ  nyildiz@gazi.edu.tr
Doç. İsmet DOĞAN idogan@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Hamiye DURAN hamiye@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Tuba Işınsu İSEN DURMUŞ isinsu@bilkent.edu.tr
Doç. Dr. Gülin ÖĞÜT EKER eker@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr. Armağan ELÇİ aelci@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Pervin ERGUN pervinergun@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Ruhi ERSOY ersoyruhi@yahoo.com
Doç. Dr. Melike KAPLAN  mkaplan@ankara.edu.tr
Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL evrimolcer@gmail.com
Doç. Dr. Nezir TEMUR ntemur@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Ahsen TURAN aturan@gazi.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Bahar AKARPINAR rbahar@hacettepe.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Himmet BİRAY (1958-1995)
Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜRKYILMAZ dturkyilmaz@gazi.edu.tr
Dr. Ezgi METİN BASAT ezgimetinbasat@gmail.com
Dr. Tuba SALTIK ÖZKAN tubasaltik@gazi.edu.tr
Dr. Yeliz ÖZAY yozay@gazi.edu.tr

Halkla İlişkiler
Petek ERSOY İNCİ persoy@gazi.edu.tr

Düzelti
Ahmet Erman ARAL (İngilizce) erman34@gmail.com
Emine ÇAKIR (Türkçe) eminecakir@gazi.edu.tr
Yerkesh ÖZER (İngilizce) e_ozer82@hotmail.com
Zeynep Safiye BAKİ (Türkçe)  zeynepbaki@gazi.edu.tr
Hilal ERDOĞAN (Türkçe) hilalerdgn@gmail.com
Gözde TEKİN (İngilizce) gzdtkn_28@hotmail.com

Sorumlu Müdür
Utku YAĞLIDERELİ