MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
Yönetim

Sahibi
Geleneksel Yayıncılık gelenekselyy@gmail.com

Kurucular
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ
Necdet İLHAN
Doç. Dr. Türker EROĞLU 
 
Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ocaloguz@gazi.edu.tr)
 
Yayın Yönetmen Yardımcıları
Doç. Dr. Selcan GÜRÇAYIR TEKE (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, sgurcayir@gazi.edu.tr-Yayın İnceleme)
Tuna YILDIZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, tunayildiz84@gmail.com-Yayın Takip)
Dr. Öğr. Üyesi Haydar YALÇIN (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, haydar.yalcin@ikc.edu.tr-Bilgi ve Belge Yönetimi)

Yabancı Dil Danışmanı
Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üniversitesi, mekici@yahoo.com-İngilizce)
Prof. Dr. Kubilay AKTULUM (Hacettepe Üniversitesi, aktulumk@yahoo.com-Fransızca)
Yrd. Doç. Dr. Günil Özlem AYAYDIN CEBE (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, gunilcb@gmail.com-İngilizce)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ahmet Erman ARAL (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, erman34@gmail.com)

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Kubilay AKTULUM (Hacettepe Üniversitesi, aktulumk@yahoo.com)
Prof. Dr. Halit ÇAL (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, halitcal@gazi.edu.tr)
Prof. Dr. Nurettin DEMİR (Hacettepe Üniversitesi, demir@hacettepe.edu.tr)
Prof. Dr. İsmet DOĞAN (Gazi Üniversitesi, idogan@gazi.edu.tr)
Prof. Dr. Hamiye DURAN (Gazi Üniversitesi, hamiye@gazi.edu.tr) 
Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, yavuzkartallioglu@gmail.com)
Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, hcengel2001@yahoo.com)
Prof. Dr. Muhtar KUTLU (Ankara Üniversitesi, mkutlu@ankara.edu.tr)
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, nazimhpolat@hotmail.com) Prof. Dr. Fırat PURTAŞ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, purtas@gazi.edu.tr)
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ (Gazi Üniversitesi, mgoz@gazi.edu.tr)
Prof. Dr. Hale ŞIVGIN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, sivgin@gazi.edu.tr)
Prof. Dr. Ali YAKICI (Gazi Üniversitesi, yakici@gazi.edu.tr)
Prof. Dr. Naciye YILDIZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, nyildiz@gazi.edu.tr)
Doç. Dr. Pervin ERGUN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, pervinergun@gazi.edu.tr)
Doç. Dr. Ruhi ERSOY (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ersoyruhi@yahoo.com)
Doç. Dr. Tuba Işınsu İSEN DURMUŞ (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, isinsu@bilkent.edu.tr)
Doç. Dr. Melike KAPLAN (Ankara Üniversitesi, mkaplan@ankara.edu.tr)
Doç. Dr. Orhan KURTOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, orkurt@gazi.edu.tr)
Doç. Dr. Ezgi METİN BASAT (ezgimetinbasat@gmail.com)
Doç. Dr. Gülin ÖĞÜT EKER (Hacettepe Üniversitesi, eker@hacettepe.edu.tr)
Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, evrimolcer@gmail.com) Doç. Dr. Nezir TEMUR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ntemur@gazi.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Bahar AKARPINAR (Hacettepe Üniversitesi, rbahar@hacettepe.edu.tr)
Yrd. Doç. Dr. Himmet BİRAY (1958-1995) Dr. Öğr. Üyesi Pınar KASAPOĞLU AKYOL (Ankara Üniversitesi, pkasapoglu@ankara.edu.tr) 
Dr. Öğr. Üyesi Dilek TÜRKYILMAZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, dturkyilmaz@gazi.edu.tr)

Düzelti
Ahmet Erman ARAL (erman34@gmail.com-İngilizce)
Yerkesh ÖZER (e_ozer82@hotmail.com-İngilizce)
Zeynep Safiye BAKİ NALCIOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,  zeynepbaki@gazi.edu.tr-Türkçe)
Gözde TEKİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, gzdtkn_28@hotmail.com-İngilizce)

Sorumlu Müdür
Utku YAĞLIDERELİ