MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
Kitap Tanıtım İlkeleri

Amaç: Millî Folklor Dergisi gerek halkbilimle ilgili gerekse bu alana yakın ya da katkı sağlayacak yayınlar hakkında kısa, özlü yorum ve değerlendirmelere yer vermeyi hedeflemektedir.

Uygulama: Bu amaçla, belirli aralıklarla, bu tür eserlerin bir listesi İnternet ortamında paylaşılacaktır. Değerlendirme yazılarını yazacak olan yazarların belirlenen kitaplara ulaşabilmesi için (ağırlıklı olarak) Türkiye'deki üniversite ve araştırma kütüphanelerinin diğer kütüphanelerden ödünç kitap alınabilmesini sağlayan Kütüphaneler Arası İşbirliği Sistemi kullanılacaktır.

Genel Kurallar: Kitap tanıtım yazılarında Millî Folklor Dergisi makale yazım kuralları geçerlidir. Kitap tanıtım yazılarının 500-1000 kelime arasında olması gerekmektedir. Tanıtım metninin baş kısmında eserin künyesi derginin kaynakça yazım kurallarında gösterildiği gibi verilmesinin eserin toplam sayfa sayısının ve ISBN numarasının yazılması zorunludur. Kitap tanıtım yazısının ilk paragrafında (50-250 kelime kullanılarak) eserin yazarının yayınları listelenmeden yazarın uzmanlığının vurgulandığı bir betimlemesi ve eserin içeriği ile temel iddiasının özetlenmesi beklenmektedir. Kitap tanıtım yazısı sadece kitabın içeriğinin tanıtıldığı bir metin değildir; dolayısıyla metinde ilk paragraftan sonra gelen ana gövdede eserin güçlü ve zayıf yanlarının 450-800 kelime kullanılarak değerlendirilmesi ve son bölümde de eserin içinde bulunduğu çalışma alanında yeri ve önemine ilişkin bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Takvim: Millî Folklor Dergisi'nin her sayısında en az iki kitap tanıtım yazısının yer alması hedeflendiğinden Kitap Tanıtım Editörleri'nin her sayıda yazarlar için ayrı ayrı belirleyeceği takvime uyulması özellikle önemlidir. Kitap Tanıtım Editörleri kendilerine gönderilen değerlendirmeler için, gerekli durumlarda, yazarlarından düzeltme isteyebilir. Kitap Tanıtım Editörleri yazıların yayınlanması konusunda son kararın verilebilmesi için yazıları derginin Yayın Kurulu'na gönderir.