MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
Hakem Kurulu

Prof. Dr. Mehmet AÇA Balıkesir Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ziyad AKKOYUNLU (1946-2013) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Işıl ALTUN Kocaeli Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK Ardahan Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Erman ARTUN (1948-2016) Çukurova Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ensar ASLAN Ahi Evren Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Tayfun ATAY Okan Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Sarah G. Moment ATIS University of Madison-Wisconsin (A.B.D.)
Prof. Dr. Gülhan ATNUR Atatürk Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Pakize AYTAÇ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Nedim BAKIRCI Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Muhan BALİ (1936-2008) İstanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. İlhan BAŞGÖZ University of Indiana (A.B.D.)
Prof. Dr. Selahatin BEKKİ Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Dan BEN-AMOS University of Pennsylvania (ABD)
Prof. Dr. Hendrik BOESCHOTEN Johannes Gutenberg Üniversitesi (Almanya)
Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Uludağ Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ali ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ayşe Yücel ÇETİN Gazi Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. İsmet ÇETİN Gazi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN Mersin Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Faruk ÇOLAK Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. George DEDES School of Oriental and African (İngiltere)
Prof. Dr. Habib DERZİNEVESİ Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)
Prof. Dr. İbrahim DİLEK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet DOĞAN Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Jean-Pierre DUCASTELLE La Maisen des Géant d'Ath (Belçika)
Prof. Dr. Hamiye DURAN Gazi Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ali DUYMAZ Balıkesir Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN Atatürk Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Metin EKİCİ Ege Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Armağan ELÇİ İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Şükrü ELÇİN (1912-2008)  Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Gürbüz ERGİNER (1945-2009) Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Metin ERGUN Gazi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Laszlo FELFÖLDİ Associations for the European Centre for Traditional Culture(Macaristan)
Prof. Dr. Henry GLASSIE Indiana Üniversitesi (ABD)
Prof. Dr. Sinan GÖNEN Selçuk Üniversitesi (Türkiye) 
Prof. Dr. İsmail GÖRKEM Erciyes Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Şeyma GÜNGÖR İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Başkent Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Şakir İBRAYEV Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniv. (Kazakistan)
Prof. Dr. Hatice İÇEL Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Alimcan İNAYET Ege Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Marc JACOBS Flemish Centre for the of Popular Culture (Belçika)
Prof. Dr. Ali KAFKASYALI Giresun Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Metin KARADAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC)
Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Muharrem KASIMLI Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)
Prof. Dr. Muharrem KAYA (İstanbul Kültür Üniversitesi, m.kaya@iku.edu.trd)
Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV Kırgız Türk Manas Üniversitesi (Kırgızistan)
Prof. Dr. Chérif KHAZNADAR La maison des cultures du monde (Fransa)
Prof. Dr. Aynur KOÇAK Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK On Dokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Muhtar KUTLU Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Wolfgang MIEDER Vermont University (ABD)
Prof. Dr. Gülay MİRZAOĞLU Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Töre MİRZAYEV Bilimler Akademisi (Özbekistan)
Prof. Dr. Kamil V. NERİMANOĞLU İstanbul Aydın Üniversitesi (Azerbaycan)
Prof. Dr. James P. LEARY University of Madison-Wisconsin (ABD)
Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN (Hacettepe Üniversitesi) (Türkiye)
Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Selçuk Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Hayrettin RAYMAN Bozok Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Karl REICHL University of Bonn (Almanya)
Prof. Dr. Bengisu RONA School of Oriental and African (İngiltere)
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU Selçuk Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mila SANTOVA Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü (Bulgaristan)
Prof. Dr. Uli SCHAMILOGLU University of Madison-Wisconsin (ABD)
Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU (1941-2014) Atatürk Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmed SKOUNTI Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine (Fas)
Prof. Dr. Rieks SMEETS University of Leiden (Hollanda)
Prof. Dr. Mahir ŞAUL Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign (ABD)
Prof. Dr. Refiye OKUŞLUK ŞENESEN - Çukurova Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK Fırat Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Muammer Mete TAŞLIOVA Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Abdeljelil TEMİMİ Temimi Vakfı (Tunuseli)
Prof. Dr. Nezir TEMUR Gazi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ali TORUN K. Dumlupınar Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Nüket TÖR Kastamonu Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. F. Ahsen TURAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Laurier TURGEON University of Laval (Kanada)
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN İzmir Ekonomi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Tülay UĞUZMAN ER Başkent Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ali YAKICI Gazi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Nerin YAYIN Ege Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Naciye YILDIZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Kemal YÜCE (1952-2016) Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (Türkiye)